Shuffle for fans
Chatbot

Trường Kinh Doanh Harvard

Business

Kênh podcast của Harvard Business School chia sẻ các câu chuyện, bài học và góc nhìn về kinh doanh, quản trị và sự nghiệp.

Popular episodes

Khoa học dữ liệu, nghề hấp dẫn nhất thế kỷ 21 | HBR

Jun 11 • 04:05

Bí quyết làm việc với sếp có kì vọng phi thực tế

Jun 9 • 07:29

Chinh phục cả chiến lược lẫn điều hành trong công việc | HBR

Jun 7 • 02:59

Nhà lãnh đạo giỏi phải truyền đạt được thông điệp Tại Sao

Jun 5 • 07:47

Cách trả lời một câu hỏi chưa có câu trả lời | HBR

Jun 3 • 02:49

Tăng tốc khả năng giao tiếp tiếng Anh cho dân văn phòng

Jun 1 • 06:51

Sức mạnh của những chiến thắng nhỏ | HBR

May 29 • 02:26

Nhân viên hiệu quả nhất không phải là nhà quản lý tốt

May 27 • 07:23

Check out similar podcasts

Wizards of Ops - Marketing and Revenue Operations with Sara McNamara
Sara McNamara
New to Knitting
Moncey Creative
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.