Shuffle for fans
Chatbot

Supertanker

Society-and-culture

Supertanker på P1 giver et filosofisk perspektiv på emner, som de fleste af os kender fra vores eget liv. Det kan være store beslutninger, komplekse livsovervejelser eller helt almindelige forsøg på at få et moderne liv til at hænge sammen med arbejde, fritid og familie. Med udgangspunkt iRead more

Popular episodes

Supertanker: Hvad - eller hvem - har du lyst til?

Nov 30 • 56:12
Vi kan godt lide det der er lystfuldt; rart. Men vi kan også blive lidt bange for det; for at det tager overhånd og driver os i en retning, som ikke er god for os. Vi kommer i vores lysters vold. "Al lyst vil dyb, dyb evighed" skrev filosoffen Friedrich Nietzsche. Godt 25 år før Freuds værk "Hinsides lystprincippet". Lyst kan være rettet mod sex, mod mad, søvn, stoffer, en...

Supertanker: Fyr og flamme over bål og brand

Nov 23 • 56:12
"Af jord, vand, luft og ild er alt skabt", sagde den græske filosof, Empedokles. De er de fire elementer. Ilden giver os lys, varme, beskyttelse og tilberedt føde. Og den kan fortære og tilintetgøre alt. Vi kan være båret af en indre ild, og vi kan brænde vores lys i begge ender. Og uanset, samles vi om bålet; en antændt bunke kviste og grene i pyramideform, der lader flam...

Supertanker: Kom lad os skændes

Nov 16 • 56:11
Al væren-i-verden og kommunikation er forankret i kroppe - korpus - siger den franske filosof Maurice Merleau-Ponty. Det gælder også skænderiet.
De fleste skænderier foregår i hjemmet. Nogle af dem blive korporlige. Andre foregår i politiske arenaer; skriftligt, verbalt, og måske også korporligt. Nogle skænderier fører til decidereret vold og sågar krig. Og selvom det somme...

Supertanker: Staten SoMe

Nov 9 • 56:09
Immanuel Kant skrev (i 1784), "Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed." Men lige nu lægger vi vores æg i kurven hos Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook. Gigantiske, virtuelle virksomheder, der efterhånden har status - eller i hvert fald indflydelse - som nationalstater. De har regler og love. Facebook har sin egen højesteret, Oversight Boar...

Supertanker: Kan du se det?

Nov 2 • 56:15
"I de blindes verden er den enøjede konge" - citatet tilskrives filosoffen og politikeren Niccolò Machiavelli. Vi må anerkende, at vores verden, og vores omgang og sprog med hinanden er indrettet på, at vi kan se. Kan du se, hvad jeg siger? Verden er visuel, og hvad betyder det for blinde mennesker? Har de et fattigere liv end de seende? Mere udsat? Nyder de mindre anseels...

Supertanker: Dialog - dialogos - gennem ordet

Oct 26 • 56:11
Filosoffen Jürgen Habermas taler om Den Herredømmefri Samtale som grundlaget for et succesfuldt demokrati og derfor kan mangel på ægte dialog være undergravende for demokratiet. Men hvad er ægte dialog, og hvorfor er den vigtig? Går vi i dialog for at fremføre vores synspunkter og få ret? Er diskussioner, samtaler og snakke så uægte dialoger? Måske kan en dialog være helt ...

Supertanker: Ritualet skaber musikken skaber ritualet - og spiritualiteten

Oct 19 • 56:11
Meget (det meste) musik er skabt i og til særlige rum og ofte til særlige rituelle sammenhænge. Ritualer, hvor vi måske håber - sammen - at få indsigt, åbenbaring, spirituel opløftning ... glemme sig selv, gå i trance. Duoen, Den Sorte Skole har sammensat fragmenter af over 350 stykker musik fra hele verden, fra religiøse (og hedenske) ritualer, til værket Refrakto, som bl...

Supertanker: Tektonik - Sådan vil jeg bygge, sådan vil jeg bo

Oct 12 • 56:11
Filosoffen Martin Heidegger skrev: "Grækerne forstod dét at frembringe, techne, som at lade noget komme til syne. Techne forstået på denne måde har ligget gemt i det tektoniske ved arkitekturen siden de ældste tider."
Arkitekter har siden ca. 6. århundrede fvt. forholdt sig til bygninger og deres konstruktion; deres tektonik - af Homer beskrevet som arkitekters og håndværke...

Supertanker: Al magd te de ordbildne!

Oct 5 • 56:12
Når man er ordblind i en skriftkultur som vores, er der ting, man bliver sat udenfor: En ting er at blive stemplet som dum i skolen, fordi man ikke kan læse. Noget andet er at have svært ved at læse højt for sine børn. Og endelig er der simpelthen både information og drømme om at kunne udvikle sig inden for samfundets (skriftlige) rammer, der dør i tilblivelsen, hvis man i...

Supertanker: En jæger gik at jage

Sep 28 • 56:10
Jagtsæsonen går ind for alvor den 1. oktober, og jægerne er klar. Til at komme ud at skyde noget. Nakke og æde! Eller måske nakke og rydde op; i bestanden. Og frem for alt være i og være ét med naturen. Det er i hvert fald, hvad flertallet af jægere taler om. Andre synes, at det drab, som er uløseligt forbundet med jagten, er etisk anløbent. Så hvem ER Jægeren? Er jagten e...

Check out similar podcasts

Focus on Parenting Podcast
Focus on the Family
w2o.fm
furu8ma
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.