Shuffle for fans
Chatbot

سکوت بره‌ها | Sokoote Barreha

Society-and-culture

در هر قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، رویا و فرهاد در مورد یکی از تابوهای فرهنگی یا اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند.

Popular episodes

قسمت سی‌ ویکم: یه دل میگه برم، برم...

Sep 15 • 02:11:39

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد مهاجرت، دلایل آن،عوامل و شرایط منجر به آن می پردازیم....

قسمت سی‌ام: تلخی بی‌پایان...

Jun 15 • 01:47:41

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد ظرفیتهای شخصیتی متفاوت  انسانها در استمرار و تداوم و یا رها کردن و بریدن در موقعیتهای مختلف زندگی می پردازیم....

قسمت بیست و نهم: رنگین کمان

May 15 • 01:58:52

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد گوناگونی گرایش‌های جنسی،جنسیت،و سکشوالیتی و تاریخچه‌ی آن میپردازیم....

قسمت بیست و هشتم: هنر معمولی بودن!

Apr 15 • 01:36:33

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد هنر معمولی بودن و تمایل رو به گسترش انسانها به متفاوت بودن میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید....

قسمت بیست و هفتم: سنّت مدرن شده

Mar 15 • 01:48:51

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد ریشه‌های پیدایش سنت، تفاوت سنت با فرهنگ، و ظهور مدرنیته میپردازیم....

حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم

Mar 1 • 28:04

حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم...

قسمت بیست و ششم: پختگان تاریخ

Feb 15 • 01:40:27

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد نسل‌های معاصر بشری و تجربیات زیست مشترک انسانها و به ویژه دهه‌ی شصت ایران و تاثیر آن بر احساسات گروهی مشترک میپردازیم. ...

حرف۲۰۲۰ - قسمت هشتم

Feb 1 • 49:47

در این اپیزود با پگاه به صورت زنده در مورد موضوع اپیزود دوم پادکست سکوت بره‌ها با عنوان "کودکان واقعی در فضای مجازی" و انتشار عکس کودکان در فضای مجازی صحبت کردیم....

قسمت بیست و پنجم: موفقیت در سه سوت!

Jan 15 • 01:59:46

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، در مورد مکاتب انگیزشی، نطریه‌های زیربنایی این مکاتب و کتاب‌های موفقیت صحبت میکنیم....

حرف۲۰۲۰ - قسمت هفتم

Jan 1 • 40:15

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم....

Check out similar podcasts

The Long View
The Long View
Good Beer Hunting
Good Beer Hunting
The Icarus Idea
The Icarus Idea
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.