Shuffle for fans
Chatbot

رادیو راه با مجتبی شکوری

Education

📌 برای همه ی آن هایی که میخواهند با چشمان بسته یاد بگیرند! 📚در این پادکست، صحبت های دکترشکوری در زمینه روانشناسی منتشر می‌شود. با اشتراک گذاری اپیزودها به رشد یا توسعه فردی خود و اطرافیانتون کمک کنید (: - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: zil.ink/toseefardi

Popular episodes

رادیو راه: فصل دوم، قسمت سوم: ایستگاه هایِ فراموش شده

Nov 22 • 34:02

رادیو راه: فصل دوم، قسمت دوم: درونگرایی

Oct 23 • 49:31

رادیو راه: فصل دوم، قسمت اول: ماهی‌ها وجود ندارند

Sep 23 • 46:47

رادیو راه: فصل اول، قسمت دهم: اجاره نشین‌ها

Sep 22 • 39:24

---
...

رادیو راه: فصل اول، قسمت نهم: هزارتویِ آگاهی

Sep 21 • 53:38

---...

رادیو راه: فصل اول، قسمت هشتم: هیچِ ملایم

Sep 20 • 01:19:02

---...

رادیو راه: فصل اول، قسمت هفتم: انسانِ کافی

Sep 19 • 56:37

---


کارگردان صوتی: محسن رحمانی...

رادیو راه: فصل اول، قسمت ششم: راهِ سروش

Sep 18 • 43:57

---...

رادیو راه: فصل اول، قسمت پنجم: نشانیِ نبوغ

Sep 17 • 01:19:47

---...

رادیو راه: فصل اول، قسمت چهارم: یک تاریخِ امیدبخش

Sep 16 • 01:33:52

منابع مکتوب:
...

Check out similar podcasts

Activism Academy
Activism Academy
Yogetsu Akasaka
Yogetsu Akasaka
Pictorial
Relay FM
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.