Shuffle for fans
Chatbot

SŁUCHOWISKO OSW #1 - Łączenie przeciwności. O skomplikowanej polityce historycznej Białorusi

about the episode
Od początku istnienia białoruskiej państwowości poważnym problemem pozostaje jasne zdefiniowanie tożsamości narodowej Białorusinów. Nauka historii mogłaby odgrywać tu kluczową rolę w jej kształtowaniu. Mogłaby, ale tak się nie dzieje. PolitykaRead more

Join the room to chat with the community

Room open
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.