Shuffle for fans
Chatbot

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Oct 12, 2018

Job crafting - konstruowanie pracy i szczęścia - dr Jarosław Kulbat

about the episode
Wyniki badań dość jednoznacznie wskazują na systematyczny spadek zaangażowania pracowników. Celem wykładu jest zaprezentowanie koncepcji konstruowania pracy, stanowiącej rodzaj interwencji psychologicznej ukierunkowanej na nadanie pracy sensu czyRead more

Join the room to chat with the community

Room open
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.