Shuffle for fans
Chatbot

Spiderum Official

Aug 23, 2021

CANH TÂN VIỆT NAM đầu thế kỉ XIX liệu có khả thi? | SPIDERUM | Lê Tùng Dương | Lịch sử văn hóa

about the episode
Nhật Bản là quốc gia duy nhất thành công với cuộc Duy tân Minh Trị của mình. Mình thử đặt giả thiết xem một cuộc canh tân đất nước tầm cỡ như vậy, liệu có khả thi ở Đại Nam lúc đó hay không bằng cách so sánh, đối chiếu một cách khái quát tình hìnhRead more

Join the room to chat with the community

Room open
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.