Shuffle for fans
Chatbot

Anh quốc sẽ có tổng tuyển cử trong tháng 12 - Anh quốc sẽ có tổng tuyển cử trong tháng 12

about the episode
Thủ tướng Anh Boris Johnson nói đến lúc đất nước cần đoàn kết lại và hoàn tất việc rút ra khỏi Liên minh Âu châu. Quốc hội Anh đồng ý với bầu cử lại sau khi EU gia hạn cho London đến 31/1/2020. - Thủ tướng Anh BorisRead more

Join the room to chat with the community

Room open
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.