משפט נתניהו: הקרב מחוץ לאולם

אחד ביום

ישראל נמצאת במצב חדש, מצב חסר תקדים עבורה, מציאות שמעטות מאוד המדינות שנתקלו בה קודם מציאות שבה ראש הממשלה המכהן הוא גם נאשם במשפט מתנהל. מה שהתחיל כמגה חקירה הפך למגה תיק שהפך למגה משפט, ובעצם למגה קרב בין ההגנה לתביעה, בין נתניהו לפרקליטות - קרבRead more

Join the room to chat with the community

Room open

Join the conversation

TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.